Close

GPDR

General Data Protection Regulation
 
Als onderneming zijn volgens de GPDR verplicht een aantal zaken na te leven inzake bescherming van persoonlijke gegevens.
 
Een belangrijk element in deze regelgeving is welke persoonlijke gegevens een onderneming bijhoudt en hoe die daar mee omgaat. Dit is in ons geval heel beperkt.
 
Wij doen (bewust) niet mee met gerichte marketing via email, post, nieuwsbrieven of andere gerichte kanalen en houden bijgevolg geen klanteninformatie bij met dit doel. Wij berichten voornamelijk over onze activiteiten en diensten via onze website, facebook, google en naar toekomst via eventuele nieuwe andere (nieuwe) sociale media en gaan er daarbij van uit dat de organisaties die deze kanalen beheren de geldende verplichtingen naleven.
 
Bij afgifte van herstellingen noteren wij naam of voornaam en telefoon of gsm-nummer voor latere controle van de eigenaar van de afgegeven goederen en eventueel om contact te nemen in geval van onduidelijkheid of andere. Deze genoteerde informatie wordt bij afhaling meegegeven aan de klant. Indien deze dat niet wenst, wordt deze vernietigd.
 
Voor bepaalde herstellingen is bepaalde medische informatie noodzakelijk. Deze wordt lokaal bijgehouden. Het is in het belang van de klant dat we deze informatie en historiek bijhouden om de correcte uitvoering/aanpassingen te doen. Indien de klant dit niet wenst of wil dat de bijgehouden informatie vernietigd wordt, kan nadien ook geen garantie gegeven worden op bepaalde herstellingen.
 
De wettelijk nodige informatie voor facturatie aan (zakelijke) klanten die bijgehouden wordt, staat vermeld op facturen, offerten of contracten en is dezelfde als die beschikbaar is via de kruispuntbank of internationale bedrijven gegevensbank.